Thăm mộ Chí Tài, Việt Hương nói lý do ôm tro cốt Phi Nhung về Mỹ

Trước mộ phần của nghệ sĩ Chí Tài, Việt Hương giải thích vì sao đích thân ôm tro cốt cố ca sĩ Phi Nhung về Mỹ. 

  • Tham mo Chi Tai, Viet Huong noi ly do om tro cot Phi Nhung ve My
  • Tham mo Chi Tai, Viet Huong noi ly do om tro cot Phi Nhung ve My-Hinh-2
  • Tham mo Chi Tai, Viet Huong noi ly do om tro cot Phi Nhung ve My-Hinh-3
  • Tham mo Chi Tai, Viet Huong noi ly do om tro cot Phi Nhung ve My-Hinh-4
  • Tham mo Chi Tai, Viet Huong noi ly do om tro cot Phi Nhung ve My-Hinh-5
  • Tham mo Chi Tai, Viet Huong noi ly do om tro cot Phi Nhung ve My-Hinh-6
  • Tham mo Chi Tai, Viet Huong noi ly do om tro cot Phi Nhung ve My-Hinh-7
  • Tham mo Chi Tai, Viet Huong noi ly do om tro cot Phi Nhung ve My-Hinh-8
Thu Cúc (Tổng hợp)