Thêm hình ảnh Nam Em ở Miss World Vietnam 2022: Có xinh xuất sắc?

Nam Em cùng 15 thí sinh xuất sắc nhất phần thi Người đẹp du lịch của Miss World Vietnam 2022 khám phá cảnh đẹp Thái Nguyên.

 • Them hinh anh Nam Em o Miss World Vietnam 2022: Co xinh xuat sac?
 • Them hinh anh Nam Em o Miss World Vietnam 2022: Co xinh xuat sac?-Hinh-2
 • Them hinh anh Nam Em o Miss World Vietnam 2022: Co xinh xuat sac?-Hinh-3
 • Them hinh anh Nam Em o Miss World Vietnam 2022: Co xinh xuat sac?-Hinh-4
 • Them hinh anh Nam Em o Miss World Vietnam 2022: Co xinh xuat sac?-Hinh-5
 • Them hinh anh Nam Em o Miss World Vietnam 2022: Co xinh xuat sac?-Hinh-6
 • Them hinh anh Nam Em o Miss World Vietnam 2022: Co xinh xuat sac?-Hinh-7
 • Them hinh anh Nam Em o Miss World Vietnam 2022: Co xinh xuat sac?-Hinh-8
 • Them hinh anh Nam Em o Miss World Vietnam 2022: Co xinh xuat sac?-Hinh-9
 • Them hinh anh Nam Em o Miss World Vietnam 2022: Co xinh xuat sac?-Hinh-10
 • Them hinh anh Nam Em o Miss World Vietnam 2022: Co xinh xuat sac?-Hinh-11
Thu Cúc (Ảnh: BTC)