Thí sinh Miss World Vietnam 2022 điểm IELTS 8.0, cao hơn cả Lương Thùy Linh

Ở Miss World Vietnam 2022, có đến 4 thí sinh sở hữu điểm ELTS 8.0, cao hơn cả đương kim hoa hậu Lương Thùy Linh (điểm IELTS 7.5).

  • Thi sinh Miss World Vietnam 2022 diem IELTS 8.0, cao hon ca Luong Thuy Linh
  • Thi sinh Miss World Vietnam 2022 diem IELTS 8.0, cao hon ca Luong Thuy Linh-Hinh-2
  • Thi sinh Miss World Vietnam 2022 diem IELTS 8.0, cao hon ca Luong Thuy Linh-Hinh-3
  • Thi sinh Miss World Vietnam 2022 diem IELTS 8.0, cao hon ca Luong Thuy Linh-Hinh-4
  • Thi sinh Miss World Vietnam 2022 diem IELTS 8.0, cao hon ca Luong Thuy Linh-Hinh-5
  • Thi sinh Miss World Vietnam 2022 diem IELTS 8.0, cao hon ca Luong Thuy Linh-Hinh-6
  • Thi sinh Miss World Vietnam 2022 diem IELTS 8.0, cao hon ca Luong Thuy Linh-Hinh-7
  • Thi sinh Miss World Vietnam 2022 diem IELTS 8.0, cao hon ca Luong Thuy Linh-Hinh-8
  • Thi sinh Miss World Vietnam 2022 diem IELTS 8.0, cao hon ca Luong Thuy Linh-Hinh-9
  • Thi sinh Miss World Vietnam 2022 diem IELTS 8.0, cao hon ca Luong Thuy Linh-Hinh-10
Thu Cúc