Thùy Tiên dừng chân ở top 20 Hoa hậu của các Hoa hậu 2021

Mới đây, chuyên trang sắc đẹp Global Beauties công bố người chiến thắng, top 2, top 5, top 10, top 20, top 30 của giải thưởng Hoa hậu của các hoa hậu 2021. Thùy Tiên dừng chân ở top 20.

  • Thuy Tien dung chan o top 20 Hoa hau cua cac Hoa hau 2021
  • Thuy Tien dung chan o top 20 Hoa hau cua cac Hoa hau 2021-Hinh-2
  • Thuy Tien dung chan o top 20 Hoa hau cua cac Hoa hau 2021-Hinh-3
  • Thuy Tien dung chan o top 20 Hoa hau cua cac Hoa hau 2021-Hinh-4
  • Thuy Tien dung chan o top 20 Hoa hau cua cac Hoa hau 2021-Hinh-5
  • Thuy Tien dung chan o top 20 Hoa hau cua cac Hoa hau 2021-Hinh-6
  • Thuy Tien dung chan o top 20 Hoa hau cua cac Hoa hau 2021-Hinh-7
  • Thuy Tien dung chan o top 20 Hoa hau cua cac Hoa hau 2021-Hinh-8
Thu Cúc