Top 13 Miss World 2021 Đỗ Thị Hà khoe eo thon quyến rũ

Sau khi dừng chân ở top 13 Miss World 2021 - Hoa hậu Thế giới 2021, Đỗ Thị Hà liên tục cập nhật hình ảnh và lịch trình của mình.

 • Top 13 Miss World 2021 Do Thi Ha khoe eo thon quyen ru
 • Top 13 Miss World 2021 Do Thi Ha khoe eo thon quyen ru-Hinh-2
 • Top 13 Miss World 2021 Do Thi Ha khoe eo thon quyen ru-Hinh-3
 • Top 13 Miss World 2021 Do Thi Ha khoe eo thon quyen ru-Hinh-4
 • Top 13 Miss World 2021 Do Thi Ha khoe eo thon quyen ru-Hinh-5
 • Top 13 Miss World 2021 Do Thi Ha khoe eo thon quyen ru-Hinh-6
 • Top 13 Miss World 2021 Do Thi Ha khoe eo thon quyen ru-Hinh-7
 • Top 13 Miss World 2021 Do Thi Ha khoe eo thon quyen ru-Hinh-8
 • Top 13 Miss World 2021 Do Thi Ha khoe eo thon quyen ru-Hinh-9
 • Top 13 Miss World 2021 Do Thi Ha khoe eo thon quyen ru-Hinh-10
 • Top 13 Miss World 2021 Do Thi Ha khoe eo thon quyen ru-Hinh-11
Thu Cúc