Trấn Thành và nhiều sao Việt dở khóc dở cười khi "mũi gió thổi"!

Trấn Thành và rất nhiều sao Việt gặp tình huống khó xử vì "mũi gió thổi" sau khi can thiệp thẩm mỹ.

 • Tran Thanh va nhieu sao Viet do khoc do cuoi khi
 • Tran Thanh va nhieu sao Viet do khoc do cuoi khi
 • Tran Thanh va nhieu sao Viet do khoc do cuoi khi
 • Tran Thanh va nhieu sao Viet do khoc do cuoi khi
 • Tran Thanh va nhieu sao Viet do khoc do cuoi khi
 • Tran Thanh va nhieu sao Viet do khoc do cuoi khi
 • Tran Thanh va nhieu sao Viet do khoc do cuoi khi
 • Tran Thanh va nhieu sao Viet do khoc do cuoi khi
 • Tran Thanh va nhieu sao Viet do khoc do cuoi khi
 • Tran Thanh va nhieu sao Viet do khoc do cuoi khi
 • Tran Thanh va nhieu sao Viet do khoc do cuoi khi
 • Tran Thanh va nhieu sao Viet do khoc do cuoi khi
 • Tran Thanh va nhieu sao Viet do khoc do cuoi khi
 • Tran Thanh va nhieu sao Viet do khoc do cuoi khi
 • Tran Thanh va nhieu sao Viet do khoc do cuoi khi
 • Tran Thanh va nhieu sao Viet do khoc do cuoi khi
 • Tran Thanh va nhieu sao Viet do khoc do cuoi khi
Theo Tử Đan/ Doanh nghiệp tiếp thị