Tranh cãi mặc yếm mỏng tang, lộ vòng một... trên phim ảnh

Google News

Nhiếp ảnh gia Dzungart nhận định: "Nhìn chung, điện ảnh luôn tôn trọng sự thật đời thực, có điều sự thật ở đây - việc mặc áo yếm không phòng hộ lại có chút sexy, hở hang nên mới gây tranh cãi."

 • Tranh cai mac yem mong tang, lo vong mot... tren phim anh
 • Tranh cai mac yem mong tang, lo vong mot... tren phim anh-Hinh-2
 • Tranh cai mac yem mong tang, lo vong mot... tren phim anh-Hinh-3
 • Tranh cai mac yem mong tang, lo vong mot... tren phim anh-Hinh-4
 • Tranh cai mac yem mong tang, lo vong mot... tren phim anh-Hinh-5
 • Tranh cai mac yem mong tang, lo vong mot... tren phim anh-Hinh-6
 • Tranh cai mac yem mong tang, lo vong mot... tren phim anh-Hinh-7
 • Tranh cai mac yem mong tang, lo vong mot... tren phim anh-Hinh-8
 • Tranh cai mac yem mong tang, lo vong mot... tren phim anh-Hinh-9
 • Tranh cai mac yem mong tang, lo vong mot... tren phim anh-Hinh-10
 • Tranh cai mac yem mong tang, lo vong mot... tren phim anh-Hinh-11
 • Tranh cai mac yem mong tang, lo vong mot... tren phim anh-Hinh-12
 • Tranh cai mac yem mong tang, lo vong mot... tren phim anh-Hinh-13
 • Tranh cai mac yem mong tang, lo vong mot... tren phim anh-Hinh-14
 • Tranh cai mac yem mong tang, lo vong mot... tren phim anh-Hinh-15
 • Tranh cai mac yem mong tang, lo vong mot... tren phim anh-Hinh-16
 • Tranh cai mac yem mong tang, lo vong mot... tren phim anh-Hinh-17
Theo Dân Việt