Trúc Anh bị NSX Dung Bình Dương tố mắc bệnh ngôi sao

Nhà sản xuất Dung Bình Dương tố Trúc Anh mắc bệnh ngôi sao, vi phạm hợp đồng. Phía nữ diễn viên đã có phản hồi trước loạt lời tố.

  • Truc Anh bi NSX Dung Binh Duong to mac benh ngoi sao
  • Truc Anh bi NSX Dung Binh Duong to mac benh ngoi sao-Hinh-2
  • Truc Anh bi NSX Dung Binh Duong to mac benh ngoi sao-Hinh-3
  • Truc Anh bi NSX Dung Binh Duong to mac benh ngoi sao-Hinh-4
  • Truc Anh bi NSX Dung Binh Duong to mac benh ngoi sao-Hinh-5
  • Truc Anh bi NSX Dung Binh Duong to mac benh ngoi sao-Hinh-6
  • Truc Anh bi NSX Dung Binh Duong to mac benh ngoi sao-Hinh-7
  • Truc Anh bi NSX Dung Binh Duong to mac benh ngoi sao-Hinh-8
Thu Cúc (T.H)