Ứng xử của Vinh Râu và loạt sao ly hôn nửa đầu năm 2021

Nửa đầu năm 2021, không ít cặp đôi tuyên bố ly hôn. Trường hợp mới nhất là Vinh Râu - Lương Minh Trang. 

  • Ung xu cua Vinh Rau va loat sao ly hon nua dau nam 2021
  • Ung xu cua Vinh Rau va loat sao ly hon nua dau nam 2021-Hinh-2
  • Ung xu cua Vinh Rau va loat sao ly hon nua dau nam 2021-Hinh-3
  • Ung xu cua Vinh Rau va loat sao ly hon nua dau nam 2021-Hinh-4
  • Ung xu cua Vinh Rau va loat sao ly hon nua dau nam 2021-Hinh-5
  • Ung xu cua Vinh Rau va loat sao ly hon nua dau nam 2021-Hinh-6
  • Ung xu cua Vinh Rau va loat sao ly hon nua dau nam 2021-Hinh-7
  • Ung xu cua Vinh Rau va loat sao ly hon nua dau nam 2021-Hinh-8
  • Ung xu cua Vinh Rau va loat sao ly hon nua dau nam 2021-Hinh-9
Thu Cúc