Ảnh màu hiếm về Ukraine thời Liên Xô năm 1988

Thảo Nguyên (Theo ER) -

(Kiến Thức) - Năm 1988, hai nhiếp ảnh gia nước ngoài đã du lịch đến Liên Xô và thực hiện một bộ ảnh màu về đời sống của người dân Ukraine.

 • Anh mau hiem ve Ukraine thoi Lien Xo nam 1988
 • Anh mau hiem ve Ukraine thoi Lien Xo nam 1988-Hinh-2
 • Anh mau hiem ve Ukraine thoi Lien Xo nam 1988-Hinh-3
 • Anh mau hiem ve Ukraine thoi Lien Xo nam 1988-Hinh-4
 • Anh mau hiem ve Ukraine thoi Lien Xo nam 1988-Hinh-5
 • Anh mau hiem ve Ukraine thoi Lien Xo nam 1988-Hinh-6
 • Anh mau hiem ve Ukraine thoi Lien Xo nam 1988-Hinh-7
 • Anh mau hiem ve Ukraine thoi Lien Xo nam 1988-Hinh-8
 • Anh mau hiem ve Ukraine thoi Lien Xo nam 1988-Hinh-9
 • Anh mau hiem ve Ukraine thoi Lien Xo nam 1988-Hinh-10
 • Anh mau hiem ve Ukraine thoi Lien Xo nam 1988-Hinh-11
 • Anh mau hiem ve Ukraine thoi Lien Xo nam 1988-Hinh-12
 • Anh mau hiem ve Ukraine thoi Lien Xo nam 1988-Hinh-13
 • Anh mau hiem ve Ukraine thoi Lien Xo nam 1988-Hinh-14
 • Anh mau hiem ve Ukraine thoi Lien Xo nam 1988-Hinh-15
 • Anh mau hiem ve Ukraine thoi Lien Xo nam 1988-Hinh-16
 • Anh mau hiem ve Ukraine thoi Lien Xo nam 1988-Hinh-17
 • Anh mau hiem ve Ukraine thoi Lien Xo nam 1988-Hinh-18
 • Anh mau hiem ve Ukraine thoi Lien Xo nam 1988-Hinh-19
 • Anh mau hiem ve Ukraine thoi Lien Xo nam 1988-Hinh-20
 • Anh mau hiem ve Ukraine thoi Lien Xo nam 1988-Hinh-21