Cuộc đời nữ xạ thủ gieo rắc nỗi khiếp sợ cho phát xít Đức

Long Nguyễn -

(Kiến Thức) - Roza Shanina đáng lẽ có thể sống cuộc đời bình thường như bao cô gái khác, song tiếng gọi của tổ quốc đã thôi thúc cô lên đường chống phát xít. Nữ xạ thủ Liên Xô xinh đẹp này đã lập nên chiến tích lẫy lừng với việc bắn hạ 59 tên địch. 

 • Cuoc doi nu xa thu gieo rac noi khiep so cho phat xit Duc
 • Cuoc doi nu xa thu gieo rac noi khiep so cho phat xit Duc-Hinh-2
 • Cuoc doi nu xa thu gieo rac noi khiep so cho phat xit Duc-Hinh-3
 • Cuoc doi nu xa thu gieo rac noi khiep so cho phat xit Duc-Hinh-4
 • Cuoc doi nu xa thu gieo rac noi khiep so cho phat xit Duc-Hinh-5
 • Cuoc doi nu xa thu gieo rac noi khiep so cho phat xit Duc-Hinh-6
 • Cuoc doi nu xa thu gieo rac noi khiep so cho phat xit Duc-Hinh-7
 • Cuoc doi nu xa thu gieo rac noi khiep so cho phat xit Duc-Hinh-8
 • Cuoc doi nu xa thu gieo rac noi khiep so cho phat xit Duc-Hinh-9
 • Cuoc doi nu xa thu gieo rac noi khiep so cho phat xit Duc-Hinh-10
 • Cuoc doi nu xa thu gieo rac noi khiep so cho phat xit Duc-Hinh-11
 • Cuoc doi nu xa thu gieo rac noi khiep so cho phat xit Duc-Hinh-12
 • Cuoc doi nu xa thu gieo rac noi khiep so cho phat xit Duc-Hinh-13
 • Cuoc doi nu xa thu gieo rac noi khiep so cho phat xit Duc-Hinh-14