Cựu Tổng thống Bush “cha” giúp Mỹ khẳng định vị thế ra sao?

Thiên An (Tổng hợp) -

(Kiến Thức) - Trong thời gian đảm nhiệm cương vị là người đứng đầu nước Mỹ (1989-1993), cựu Tổng thống Bush "cha" đã đưa ra nhiều chính sách đối ngoại quan trọng góp phần khẳng định vị thế của nước Mỹ trên trường quốc tế.

 • Cuu Tong thong Bush “cha” giup My khang dinh vi the ra sao?
 • Cuu Tong thong Bush “cha” giup My khang dinh vi the ra sao?-Hinh-2
 • Cuu Tong thong Bush “cha” giup My khang dinh vi the ra sao?-Hinh-3
 • Cuu Tong thong Bush “cha” giup My khang dinh vi the ra sao?-Hinh-4
 • Cuu Tong thong Bush “cha” giup My khang dinh vi the ra sao?-Hinh-5
 • Cuu Tong thong Bush “cha” giup My khang dinh vi the ra sao?-Hinh-6
 • Cuu Tong thong Bush “cha” giup My khang dinh vi the ra sao?-Hinh-7
 • Cuu Tong thong Bush “cha” giup My khang dinh vi the ra sao?-Hinh-8
 • Cuu Tong thong Bush “cha” giup My khang dinh vi the ra sao?-Hinh-9
 • Cuu Tong thong Bush “cha” giup My khang dinh vi the ra sao?-Hinh-10
 • Cuu Tong thong Bush “cha” giup My khang dinh vi the ra sao?-Hinh-11
 • Cuu Tong thong Bush “cha” giup My khang dinh vi the ra sao?-Hinh-12