Điều ít biết về công việc của “thợ săn virus” ở Philippines

Một nhóm nhà nghiên cứu ở Philippines tự nhận là những "thợ săn virus", được giao nhiệm vụ bắt hàng nghìn con dơi để phát triển một mô hình mô phỏng mà họ hy vọng có thể giúp ngăn chặn được các đại dịch tương tự như COVID-19 xảy ra.

 • Dieu it biet ve cong viec cua “tho san virus” o Philippines
 • Dieu it biet ve cong viec cua “tho san virus” o Philippines-Hinh-2
 • Dieu it biet ve cong viec cua “tho san virus” o Philippines-Hinh-3
 • Dieu it biet ve cong viec cua “tho san virus” o Philippines-Hinh-4
 • Dieu it biet ve cong viec cua “tho san virus” o Philippines-Hinh-5
 • Dieu it biet ve cong viec cua “tho san virus” o Philippines-Hinh-6
 • Dieu it biet ve cong viec cua “tho san virus” o Philippines-Hinh-7
 • Dieu it biet ve cong viec cua “tho san virus” o Philippines-Hinh-8
 • Dieu it biet ve cong viec cua “tho san virus” o Philippines-Hinh-9
 • Dieu it biet ve cong viec cua “tho san virus” o Philippines-Hinh-10
 • Dieu it biet ve cong viec cua “tho san virus” o Philippines-Hinh-11
 • Dieu it biet ve cong viec cua “tho san virus” o Philippines-Hinh-12
 • Dieu it biet ve cong viec cua “tho san virus” o Philippines-Hinh-13
 • Dieu it biet ve cong viec cua “tho san virus” o Philippines-Hinh-14
Thiên An