Lễ Tạ ơn ở Mỹ qua các thời kỳ lịch sử

Thanh Nga (theo The Atlantic) -

(Kiến Thức) - Trang mạng The Atlantic giới thiệu loạt hình ảnh về ngày Lễ Tạ ơn ở Mỹ qua các thời kỳ lịch sử.

 • Le Ta on o My qua cac thoi ky lich su
 • Le Ta on o My qua cac thoi ky lich su-Hinh-2
 • Le Ta on o My qua cac thoi ky lich su-Hinh-3
 • Le Ta on o My qua cac thoi ky lich su-Hinh-4
 • Le Ta on o My qua cac thoi ky lich su-Hinh-5
 • Le Ta on o My qua cac thoi ky lich su-Hinh-6
 • Le Ta on o My qua cac thoi ky lich su-Hinh-7
 • Le Ta on o My qua cac thoi ky lich su-Hinh-8
 • Le Ta on o My qua cac thoi ky lich su-Hinh-9
 • Le Ta on o My qua cac thoi ky lich su-Hinh-10
 • Le Ta on o My qua cac thoi ky lich su-Hinh-11
 • Le Ta on o My qua cac thoi ky lich su-Hinh-12
 • Le Ta on o My qua cac thoi ky lich su-Hinh-13
 • Le Ta on o My qua cac thoi ky lich su-Hinh-14
 • Le Ta on o My qua cac thoi ky lich su-Hinh-15
 • Le Ta on o My qua cac thoi ky lich su-Hinh-16