Mức độ tín nhiệm của các đời Tổng thống Mỹ

Thiên An (Theo InsideGov) -

(Kiến Thức) - Trong số các đời Tổng thống Mỹ gần đây, John F. Kennedy nhận được tỷ lệ tín nhiệm cao nhất, còn Harry S. Truman có tỷ lệ tín nhiệm thấp nhất.

 • Muc do tin nhiem cua cac doi Tong thong My
 • Muc do tin nhiem cua cac doi Tong thong My-Hinh-2
 • Muc do tin nhiem cua cac doi Tong thong My-Hinh-3
 • Muc do tin nhiem cua cac doi Tong thong My-Hinh-4
 • Muc do tin nhiem cua cac doi Tong thong My-Hinh-5
 • Muc do tin nhiem cua cac doi Tong thong My-Hinh-6
 • Muc do tin nhiem cua cac doi Tong thong My-Hinh-7
 • Muc do tin nhiem cua cac doi Tong thong My-Hinh-8
 • Muc do tin nhiem cua cac doi Tong thong My-Hinh-9
 • Muc do tin nhiem cua cac doi Tong thong My-Hinh-10
 • Muc do tin nhiem cua cac doi Tong thong My-Hinh-11
 • Muc do tin nhiem cua cac doi Tong thong My-Hinh-12