10 bức ảnh giá trị muôn đời về Cách mạng tháng Tám 1945

Tâm Anh (tổng hợp) -

(Kiến Thức) - Sự kiện Cách mạng tháng Tám 1945 là dấu son chói lọi trong lịch sử dân tộc, đánh dấu dấu mốc quan trọng của cách mạng Việt Nam.

  • 10 buc anh gia tri muon doi ve Cach mang thang Tam 1945
  • 10 buc anh gia tri muon doi ve Cach mang thang Tam 1945-Hinh-2
  • 10 buc anh gia tri muon doi ve Cach mang thang Tam 1945-Hinh-3
  • 10 buc anh gia tri muon doi ve Cach mang thang Tam 1945-Hinh-4
  • 10 buc anh gia tri muon doi ve Cach mang thang Tam 1945-Hinh-5
  • 10 buc anh gia tri muon doi ve Cach mang thang Tam 1945-Hinh-6
  • 10 buc anh gia tri muon doi ve Cach mang thang Tam 1945-Hinh-7
  • 10 buc anh gia tri muon doi ve Cach mang thang Tam 1945-Hinh-8
  • 10 buc anh gia tri muon doi ve Cach mang thang Tam 1945-Hinh-9
  • 10 buc anh gia tri muon doi ve Cach mang thang Tam 1945-Hinh-10