Những gương mặt then chốt của Việt Minh trong Cách mạng tháng 8

Thanh Bình (tổng hợp) -

(Kiến Thức) - Được dẫn dắt bởi những người con ưu tú của dân tộc, cuộc Cách mạng tháng 8 đã thành công rực rỡ, mở ra một trang sử mới cho đất nước Việt Nam.

 • Nhung guong mat then chot cua Viet Minh trong Cach mang thang 8
 • Nhung guong mat then chot cua Viet Minh trong Cach mang thang 8-Hinh-2
 • Nhung guong mat then chot cua Viet Minh trong Cach mang thang 8-Hinh-3
 • Nhung guong mat then chot cua Viet Minh trong Cach mang thang 8-Hinh-4
 • Nhung guong mat then chot cua Viet Minh trong Cach mang thang 8-Hinh-5
 • Nhung guong mat then chot cua Viet Minh trong Cach mang thang 8-Hinh-6
 • Nhung guong mat then chot cua Viet Minh trong Cach mang thang 8-Hinh-7
 • Nhung guong mat then chot cua Viet Minh trong Cach mang thang 8-Hinh-8
 • Nhung guong mat then chot cua Viet Minh trong Cach mang thang 8-Hinh-9
 • Nhung guong mat then chot cua Viet Minh trong Cach mang thang 8-Hinh-10
 • Nhung guong mat then chot cua Viet Minh trong Cach mang thang 8-Hinh-11
 • Nhung guong mat then chot cua Viet Minh trong Cach mang thang 8-Hinh-12
 • Nhung guong mat then chot cua Viet Minh trong Cach mang thang 8-Hinh-13
 • Nhung guong mat then chot cua Viet Minh trong Cach mang thang 8-Hinh-14
 • Nhung guong mat then chot cua Viet Minh trong Cach mang thang 8-Hinh-15
 • Nhung guong mat then chot cua Viet Minh trong Cach mang thang 8-Hinh-16
 • Nhung guong mat then chot cua Viet Minh trong Cach mang thang 8-Hinh-17
 • Nhung guong mat then chot cua Viet Minh trong Cach mang thang 8-Hinh-18