Khám phá tòa dinh thự đặc biệt gắn với Cách mạng Tháng 8

-

(Kiến Thức) - Trong cuộc Cách mạng Tháng 8/1945 ở Hà Nội, thời khắc cáo chung của chế độ thực dân - phong kiến đã được bắt đầu từ chính Phủ Khâm sai.

  • Kham pha toa dinh thu dac biet gan voi Cach mang Thang 8
  • Kham pha toa dinh thu dac biet gan voi Cach mang Thang 8-Hinh-2
  • Kham pha toa dinh thu dac biet gan voi Cach mang Thang 8-Hinh-3
  • Kham pha toa dinh thu dac biet gan voi Cach mang Thang 8-Hinh-4
  • Kham pha toa dinh thu dac biet gan voi Cach mang Thang 8-Hinh-5
  • Kham pha toa dinh thu dac biet gan voi Cach mang Thang 8-Hinh-6
  • Kham pha toa dinh thu dac biet gan voi Cach mang Thang 8-Hinh-7
  • Kham pha toa dinh thu dac biet gan voi Cach mang Thang 8-Hinh-8
  • Kham pha toa dinh thu dac biet gan voi Cach mang Thang 8-Hinh-9