10 thảm họa "nhân tạo" khủng khiếp nhất lịch sử loài người

Theo Thanh Bình/Vietnamnet -

Động đất, sóng thần và phun trào núi lửa chắc chắn là thảm họa thiên nhiên với sức tàn phá khủng khiếp, nhưng những thảm họa do con người tạo ra có thể nguy hiểm hơn thế.

  • 10 tham hoa
  • 10 tham hoa
  • 10 tham hoa
  • 10 tham hoa
  • 10 tham hoa
  • 10 tham hoa
  • 10 tham hoa
  • 10 tham hoa
  • 10 tham hoa
  • 10 tham hoa