3 thứ không nên khoe khoang nếu không tài vận sẽ đi xuống

Sự khoe mẽ bản thân mình đang hạnh phúc này nọ không thể nào làm nổi bật chính con người bạn được.

  • 3 thu khong nen khoe khoang neu khong tai van se di xuong
  • 3 thu khong nen khoe khoang neu khong tai van se di xuong-Hinh-3
  • 3 thu khong nen khoe khoang neu khong tai van se di xuong-Hinh-4
  • 3 thu khong nen khoe khoang neu khong tai van se di xuong-Hinh-2
  • 3 thu khong nen khoe khoang neu khong tai van se di xuong
  • 3 thu khong nen khoe khoang neu khong tai van se di xuong-Hinh-2
  • 3 thu khong nen khoe khoang neu khong tai van se di xuong-Hinh-5
Theo Truy Nguyệt/Khoevadep