4 "kỳ quan" tưởng như thần thoại nhưng có thật 100%

Theo Vũ Huế/TTVN -

Trên thế giới có rất nhiều nơi cực kỳ nổi tiếng trong những tác phẩm, tiểu thuyết hư cấu, nhưng thực chất lại bắt nguồn từ những địa day có thật. Sharing - la của Tây Tạng, đỉnh Olympus của Hy Lạp, hay thành Trojan... tất cả đều là địa danh có thật.

 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4