5 vụ thử bom hạt nhất mạnh nhất lịch sử thế giới

Trong 5 vụ thử bom hạt nhất mạnh nhất lịch sử thế giới, Liên Xô nắm giữ 4 vị trí đầu và Mỹ chỉ có 1. Những vụ thử này đều mạnh hơn 2 vũ khí hạt nhân được sử dụng trong Thế chiến 2.

  • 5 vu thu bom hat nhat manh nhat lich su the gioi
  • 5 vu thu bom hat nhat manh nhat lich su the gioi-Hinh-2
  • 5 vu thu bom hat nhat manh nhat lich su the gioi-Hinh-3
  • 5 vu thu bom hat nhat manh nhat lich su the gioi-Hinh-4
  • 5 vu thu bom hat nhat manh nhat lich su the gioi-Hinh-5
  • 5 vu thu bom hat nhat manh nhat lich su the gioi-Hinh-6
  • 5 vu thu bom hat nhat manh nhat lich su the gioi-Hinh-7
  • 5 vu thu bom hat nhat manh nhat lich su the gioi-Hinh-8
  • 5 vu thu bom hat nhat manh nhat lich su the gioi-Hinh-9
  • 5 vu thu bom hat nhat manh nhat lich su the gioi-Hinh-10
Tâm Anh (theo Nationalinterest)