6 đường chỉ tay hiếm có: 4 đường phú quý, 2 đường lụi bại

Theo nhân tướng học, có 6 đường chỉ tay hiếm gặp, trong đó có 4 đường cực kỳ tốt cho chủ nhân nhưng có 2 đường lại cực xấu.

  • 6 duong chi tay hiem co: 4 duong phu quy, 2 duong lui bai
  • 6 duong chi tay hiem co: 4 duong phu quy, 2 duong lui bai-Hinh-2
  • 6 duong chi tay hiem co: 4 duong phu quy, 2 duong lui bai-Hinh-2
  • 6 duong chi tay hiem co: 4 duong phu quy, 2 duong lui bai-Hinh-4
  • 6 duong chi tay hiem co: 4 duong phu quy, 2 duong lui bai-Hinh-3
  • 6 duong chi tay hiem co: 4 duong phu quy, 2 duong lui bai-Hinh-6
  • 6 duong chi tay hiem co: 4 duong phu quy, 2 duong lui bai-Hinh-4
  • 6 duong chi tay hiem co: 4 duong phu quy, 2 duong lui bai-Hinh-5
  • 6 duong chi tay hiem co: 4 duong phu quy, 2 duong lui bai-Hinh-6
  • 6 duong chi tay hiem co: 4 duong phu quy, 2 duong lui bai-Hinh-10
Theo Lệ Quyên/Vietnamnet