6 vệ sĩ “khét tiếng” thời Tam quốc: Ai võ công đệ nhất thiên hạ?

Trong số các tướng lĩnh ở thời kỳ chiến loạn này, không ít người từ cầm quân chiến trận sang trở thành “bảo tiêu” (vệ sĩ) cho chủ công.

 • 6 ve si “khet tieng” thoi Tam quoc: Ai vo cong de nhat thien ha?
 • 6 ve si “khet tieng” thoi Tam quoc: Ai vo cong de nhat thien ha?-Hinh-2
 • 6 ve si “khet tieng” thoi Tam quoc: Ai vo cong de nhat thien ha?-Hinh-3
 • 6 ve si “khet tieng” thoi Tam quoc: Ai vo cong de nhat thien ha?-Hinh-4
 • 6 ve si “khet tieng” thoi Tam quoc: Ai vo cong de nhat thien ha?-Hinh-5
 • 6 ve si “khet tieng” thoi Tam quoc: Ai vo cong de nhat thien ha?-Hinh-6
 • 6 ve si “khet tieng” thoi Tam quoc: Ai vo cong de nhat thien ha?-Hinh-7
 • 6 ve si “khet tieng” thoi Tam quoc: Ai vo cong de nhat thien ha?-Hinh-8
 • 6 ve si “khet tieng” thoi Tam quoc: Ai vo cong de nhat thien ha?-Hinh-9
 • 6 ve si “khet tieng” thoi Tam quoc: Ai vo cong de nhat thien ha?-Hinh-10
 • 6 ve si “khet tieng” thoi Tam quoc: Ai vo cong de nhat thien ha?-Hinh-11
 • 6 ve si “khet tieng” thoi Tam quoc: Ai vo cong de nhat thien ha?-Hinh-12
Thiên Trang (TH)