Ai cản trở thầy trò Đường Tăng thỉnh kinh mà không bị trừng phạt?

Trong Tây Du Ký, Thiết Phiến Công chúa là vợ của Ngưu Ma Vương, mẹ Hồng Hài Nhi. Dù gây cản trở hành trình thỉnh kinh của thầy trò Đường Tăng nhưng nhân vật này vẫn bình an khi tiên giới không thu, địa ngục không nhận.

  • Ai can tro thay tro Duong Tang thinh kinh ma khong bi trung phat?
  • Ai can tro thay tro Duong Tang thinh kinh ma khong bi trung phat?-Hinh-2
  • Ai can tro thay tro Duong Tang thinh kinh ma khong bi trung phat?-Hinh-3
  • Ai can tro thay tro Duong Tang thinh kinh ma khong bi trung phat?-Hinh-4
  • Ai can tro thay tro Duong Tang thinh kinh ma khong bi trung phat?-Hinh-5
  • Ai can tro thay tro Duong Tang thinh kinh ma khong bi trung phat?-Hinh-6
  • Ai can tro thay tro Duong Tang thinh kinh ma khong bi trung phat?-Hinh-7
  • Ai can tro thay tro Duong Tang thinh kinh ma khong bi trung phat?-Hinh-8
  • Ai can tro thay tro Duong Tang thinh kinh ma khong bi trung phat?-Hinh-9
  • Ai can tro thay tro Duong Tang thinh kinh ma khong bi trung phat?-Hinh-10
Tâm Anh (TH)