Ai được Tư Mã Ý trọng dụng, khiến Gia Cát Lượng chết không nhắm mắt?

Là đối thủ mạnh nhất của Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý gây chú ý khi từng trọng dụng một người ít tên tuổi sau này giúp ông tiêu diệt Thục Hán.

  • Ai duoc Tu Ma Y trong dung, khien Gia Cat Luong chet khong nham mat?
  • Ai duoc Tu Ma Y trong dung, khien Gia Cat Luong chet khong nham mat?-Hinh-2
  • Ai duoc Tu Ma Y trong dung, khien Gia Cat Luong chet khong nham mat?-Hinh-3
  • Ai duoc Tu Ma Y trong dung, khien Gia Cat Luong chet khong nham mat?-Hinh-4
  • Ai duoc Tu Ma Y trong dung, khien Gia Cat Luong chet khong nham mat?-Hinh-5
  • Ai duoc Tu Ma Y trong dung, khien Gia Cat Luong chet khong nham mat?-Hinh-6
  • Ai duoc Tu Ma Y trong dung, khien Gia Cat Luong chet khong nham mat?-Hinh-7
  • Ai duoc Tu Ma Y trong dung, khien Gia Cat Luong chet khong nham mat?-Hinh-8
  • Ai duoc Tu Ma Y trong dung, khien Gia Cat Luong chet khong nham mat?-Hinh-9
  • Ai duoc Tu Ma Y trong dung, khien Gia Cat Luong chet khong nham mat?-Hinh-10
Tâm Anh (TH)