Ai là người luôn khiến Gia Cát Lượng phải canh cánh lo sợ?

Nổi tiếng thần cơ diệu toán, xuất quỷ nhập thần, tuy nhiên Khổng Minh Gia Cát Lượng vẫn luôn canh cánh lo sợ nhân vật này.

 • Ai la nguoi luon khien Gia Cat Luong phai canh canh lo so?
 • Ai la nguoi luon khien Gia Cat Luong phai canh canh lo so?-Hinh-2
 • Ai la nguoi luon khien Gia Cat Luong phai canh canh lo so?-Hinh-3
 • Ai la nguoi luon khien Gia Cat Luong phai canh canh lo so?-Hinh-4
 • Ai la nguoi luon khien Gia Cat Luong phai canh canh lo so?-Hinh-5
 • Ai la nguoi luon khien Gia Cat Luong phai canh canh lo so?-Hinh-6
 • Ai la nguoi luon khien Gia Cat Luong phai canh canh lo so?-Hinh-7
 • Ai la nguoi luon khien Gia Cat Luong phai canh canh lo so?-Hinh-8
 • Ai la nguoi luon khien Gia Cat Luong phai canh canh lo so?-Hinh-9
 • Ai la nguoi luon khien Gia Cat Luong phai canh canh lo so?-Hinh-10
 • Ai la nguoi luon khien Gia Cat Luong phai canh canh lo so?-Hinh-11
 • Ai la nguoi luon khien Gia Cat Luong phai canh canh lo so?-Hinh-12
Thiên Trang (TH)