Khai quật mộ Quan Vũ, chuyên gia tái mặt thấy thứ bên trong

Sau khi chết, Quan Vũ được hậu táng ở 2 ngôi mộ. Phần đầu chôn tại Lạc Dương, phần thân mai táng tại Đương Dương. Khi khai quật 2 ngôi mộ này, các chuyên gia phát hiện bí mật lớn.

  • Khai quat mo Quan Vu, chuyen gia tai mat thay thu ben trong
  • Khai quat mo Quan Vu, chuyen gia tai mat thay thu ben trong-Hinh-2
  • Khai quat mo Quan Vu, chuyen gia tai mat thay thu ben trong-Hinh-3
  • Khai quat mo Quan Vu, chuyen gia tai mat thay thu ben trong-Hinh-4
  • Khai quat mo Quan Vu, chuyen gia tai mat thay thu ben trong-Hinh-5
  • Khai quat mo Quan Vu, chuyen gia tai mat thay thu ben trong-Hinh-6
  • Khai quat mo Quan Vu, chuyen gia tai mat thay thu ben trong-Hinh-7
  • Khai quat mo Quan Vu, chuyen gia tai mat thay thu ben trong-Hinh-8
  • Khai quat mo Quan Vu, chuyen gia tai mat thay thu ben trong-Hinh-9
  • Khai quat mo Quan Vu, chuyen gia tai mat thay thu ben trong-Hinh-10
Tâm Anh (TH)