Vì sao Quan Vũ chỉ đầu hàng Tào Tháo, không khuất phục Tôn Quyền?

Dù là một trong ngũ hổ tướng thời Tam Quốc nhưng Quan Vũ vẫn phải nếm mùi thất bại. Tuy nhiên, võ tướng này chỉ đầu hàng Tào Tháo, không khuất phục Tôn Quyền.

  • Vi sao Quan Vu chi dau hang Tao Thao, khong khuat phuc Ton Quyen?
  • Vi sao Quan Vu chi dau hang Tao Thao, khong khuat phuc Ton Quyen?-Hinh-2
  • Vi sao Quan Vu chi dau hang Tao Thao, khong khuat phuc Ton Quyen?-Hinh-3
  • Vi sao Quan Vu chi dau hang Tao Thao, khong khuat phuc Ton Quyen?-Hinh-4
  • Vi sao Quan Vu chi dau hang Tao Thao, khong khuat phuc Ton Quyen?-Hinh-5
  • Vi sao Quan Vu chi dau hang Tao Thao, khong khuat phuc Ton Quyen?-Hinh-6
  • Vi sao Quan Vu chi dau hang Tao Thao, khong khuat phuc Ton Quyen?-Hinh-7
  • Vi sao Quan Vu chi dau hang Tao Thao, khong khuat phuc Ton Quyen?-Hinh-8
  • Vi sao Quan Vu chi dau hang Tao Thao, khong khuat phuc Ton Quyen?-Hinh-9
  • Vi sao Quan Vu chi dau hang Tao Thao, khong khuat phuc Ton Quyen?-Hinh-10
Tâm Anh (TH)