Ảnh đáng quý về cuộc duyệt binh đặc biệt ở Hà Nội năm 1973

Google News

Vào năm 1973, trong bối cảnh Hiệp định Paris đã được ký kết, hòa bình lập lại ở miền Bắc, một lễ duyệt binh trọng thể đã được tổ chức ở Quảng trường Ba Đình, Hà Nội nhân ngày Quốc tế lao động 1/5.

 • Anh dang quy ve cuoc duyet binh dac biet o Ha Noi nam 1973
 • Anh dang quy ve cuoc duyet binh dac biet o Ha Noi nam 1973-Hinh-2
 • Anh dang quy ve cuoc duyet binh dac biet o Ha Noi nam 1973-Hinh-3
 • Anh dang quy ve cuoc duyet binh dac biet o Ha Noi nam 1973-Hinh-4
 • Anh dang quy ve cuoc duyet binh dac biet o Ha Noi nam 1973-Hinh-5
 • Anh dang quy ve cuoc duyet binh dac biet o Ha Noi nam 1973-Hinh-6
 • Anh dang quy ve cuoc duyet binh dac biet o Ha Noi nam 1973-Hinh-7
 • Anh dang quy ve cuoc duyet binh dac biet o Ha Noi nam 1973-Hinh-8
 • Anh dang quy ve cuoc duyet binh dac biet o Ha Noi nam 1973-Hinh-9
 • Anh dang quy ve cuoc duyet binh dac biet o Ha Noi nam 1973-Hinh-10
 • Anh dang quy ve cuoc duyet binh dac biet o Ha Noi nam 1973-Hinh-11
 • Anh dang quy ve cuoc duyet binh dac biet o Ha Noi nam 1973-Hinh-12
T.B (tổng hợp)