Ảnh hào hùng Liên Xô tổ chức duyệt binh ở Quảng trường Đỏ 1945

Tâm Anh (theo ER) -

(Kiến Thức) - Ngày 24/6/1945, Liên bang Xô viết tổ chức duyệt binh ở Quảng trường Đỏ 1 tháng sau khi phát xít Đức đầu hàng, nhằm tôn vinh binh sĩ Hồng quân và toàn thể nhân dân chiến đấu và đánh bại phát xít.

  • Anh hao hung Lien Xo to chuc duyet binh o Quang truong Do 1945
  • Anh hao hung Lien Xo to chuc duyet binh o Quang truong Do 1945-Hinh-2
  • Anh hao hung Lien Xo to chuc duyet binh o Quang truong Do 1945-Hinh-3
  • Anh hao hung Lien Xo to chuc duyet binh o Quang truong Do 1945-Hinh-4
  • Anh hao hung Lien Xo to chuc duyet binh o Quang truong Do 1945-Hinh-5
  • Anh hao hung Lien Xo to chuc duyet binh o Quang truong Do 1945-Hinh-6
  • Anh hao hung Lien Xo to chuc duyet binh o Quang truong Do 1945-Hinh-7
  • Anh hao hung Lien Xo to chuc duyet binh o Quang truong Do 1945-Hinh-8
  • Anh hao hung Lien Xo to chuc duyet binh o Quang truong Do 1945-Hinh-9
  • Anh hao hung Lien Xo to chuc duyet binh o Quang truong Do 1945-Hinh-10