Ảnh hiếm về kiến trúc hiện đại của Sài Gòn những năm 1890

(Kiến Thức) - Diện mạo Sài Gòn những năm 1890 là sự kết hợp của các công trình kiến trúc Pháp bề thế với những nét văn hóa đặc trưng của cư dân bản địa.

T.B (tổng hợp)