Ảnh hiếm về Quảng trưởng Đỏ và điện Kremly ở Moscow năm 1977

Khám phá Quảng trưởng Đỏ và điện Kremly - "trái tim của nước Nga" - qua loạt ảnh do phó nháy Gerald Leonard chụp ở Moscow năm 1977.

  • Anh hiem ve Quang truong Do va dien Kremly o Moscow nam 1977
  • Anh hiem ve Quang truong Do va dien Kremly o Moscow nam 1977-Hinh-2
  • Anh hiem ve Quang truong Do va dien Kremly o Moscow nam 1977-Hinh-3
  • Anh hiem ve Quang truong Do va dien Kremly o Moscow nam 1977-Hinh-4
  • Anh hiem ve Quang truong Do va dien Kremly o Moscow nam 1977-Hinh-5
  • Anh hiem ve Quang truong Do va dien Kremly o Moscow nam 1977-Hinh-6
  • Anh hiem ve Quang truong Do va dien Kremly o Moscow nam 1977-Hinh-7
  • Anh hiem ve Quang truong Do va dien Kremly o Moscow nam 1977-Hinh-8
  • Anh hiem ve Quang truong Do va dien Kremly o Moscow nam 1977-Hinh-9
  • Anh hiem ve Quang truong Do va dien Kremly o Moscow nam 1977-Hinh-10
T.B (tổng hợp)