Ảnh khó quên về Bưu điện Trung tâm của Sài Gòn xưa

(Kiến Thức) - Bưu điện Trung tâm Sài Gòn được người Pháp xây dựng trong khoảng năm 1886 – 1891, là một trong những công trình lâu đời nhất Sài Gòn. Cùng xem lại những hình ảnh lịch sử về di tích này.

  • Anh kho quen ve Buu dien Trung tam cua Sai Gon xua
  • Anh kho quen ve Buu dien Trung tam cua Sai Gon xua-Hinh-2
  • Anh kho quen ve Buu dien Trung tam cua Sai Gon xua-Hinh-3
  • Anh kho quen ve Buu dien Trung tam cua Sai Gon xua-Hinh-4
  • Anh kho quen ve Buu dien Trung tam cua Sai Gon xua-Hinh-5
  • Anh kho quen ve Buu dien Trung tam cua Sai Gon xua-Hinh-6
  • Anh kho quen ve Buu dien Trung tam cua Sai Gon xua-Hinh-7
T.B (tổng hợp)