Anh tung chiêu độc nào khiến phát xít Đức "ăn quả lừa" đau đớn?

Anh thực hiện chiến dịch Mincemeat để đánh lừa phát xít Đức rằng sắp tấn công vào Hy Lạp thay vì Sicily. Để kế hoạch thành công, Anh dùng xác người vô gia cư.

  • Anh tung chieu doc nao khien phat xit Duc
  • Anh tung chieu doc nao khien phat xit Duc
  • Anh tung chieu doc nao khien phat xit Duc
  • Anh tung chieu doc nao khien phat xit Duc
  • Anh tung chieu doc nao khien phat xit Duc
  • Anh tung chieu doc nao khien phat xit Duc
  • Anh tung chieu doc nao khien phat xit Duc
  • Anh tung chieu doc nao khien phat xit Duc
  • Anh tung chieu doc nao khien phat xit Duc
  • Anh tung chieu doc nao khien phat xit Duc
Tâm Anh (theo ATI)