Cung điện Buckingham của Anh suýt bị phát xít Đức xóa sổ khi nào?

Khi phát xít Đức thực hiện oanh tạc nước Anh, cung điện Buckingham của Hoàng gia Anh là một trong các mục tiêu bị rải bom. Theo đó, nơi này suýt bị phá hủy.

  • Cung dien Buckingham cua Anh suyt bi phat xit Duc xoa so khi nao?
  • Cung dien Buckingham cua Anh suyt bi phat xit Duc xoa so khi nao?-Hinh-2
  • Cung dien Buckingham cua Anh suyt bi phat xit Duc xoa so khi nao?-Hinh-3
  • Cung dien Buckingham cua Anh suyt bi phat xit Duc xoa so khi nao?-Hinh-4
  • Cung dien Buckingham cua Anh suyt bi phat xit Duc xoa so khi nao?-Hinh-5
  • Cung dien Buckingham cua Anh suyt bi phat xit Duc xoa so khi nao?-Hinh-6
  • Cung dien Buckingham cua Anh suyt bi phat xit Duc xoa so khi nao?-Hinh-7
  • Cung dien Buckingham cua Anh suyt bi phat xit Duc xoa so khi nao?-Hinh-8
  • Cung dien Buckingham cua Anh suyt bi phat xit Duc xoa so khi nao?-Hinh-9
  • Cung dien Buckingham cua Anh suyt bi phat xit Duc xoa so khi nao?-Hinh-10
Tâm Anh (theo Grunge)