Anh từng định đánh bại phát xít Đức bằng vi khuẩn bệnh than?

Theo tạp chí Sunday Herald, trong Thế chiến 2, Anh từng sản xuất 5 triệu đơn vị thức ăn dành cho gia súc có vi khuẩn bệnh than và có ý định dùng nó để đánh bại phát xít Đức.

  • Anh tung dinh danh bai phat xit Duc bang vi khuan benh than?
  • Anh tung dinh danh bai phat xit Duc bang vi khuan benh than?-Hinh-2
  • Anh tung dinh danh bai phat xit Duc bang vi khuan benh than?-Hinh-3
  • Anh tung dinh danh bai phat xit Duc bang vi khuan benh than?-Hinh-4
  • Anh tung dinh danh bai phat xit Duc bang vi khuan benh than?-Hinh-5
  • Anh tung dinh danh bai phat xit Duc bang vi khuan benh than?-Hinh-6
  • Anh tung dinh danh bai phat xit Duc bang vi khuan benh than?-Hinh-7
  • Anh tung dinh danh bai phat xit Duc bang vi khuan benh than?-Hinh-8
  • Anh tung dinh danh bai phat xit Duc bang vi khuan benh than?-Hinh-9
  • Anh tung dinh danh bai phat xit Duc bang vi khuan benh than?-Hinh-10
Tâm Anh (theo Sunday Herald)