Phát xít Đức lên kế hoạch diệt chủng người Do Thái trong bao lâu?

Vào ngày 20/1/1942, 15 quan chức phát xít Đức họp tại một biệt thự ven hồ Wannsee ở tây Berlin. Sau 90 phút thảo luận, họ thống nhất ý kiến về việc thực hiện cuộc diệt chủng nhằm vào khoảng 11 triệu người Do Thái ở châu Âu.

  • Phat xit Duc len ke hoach diet chung nguoi Do Thai trong bao lau?
  • Phat xit Duc len ke hoach diet chung nguoi Do Thai trong bao lau?-Hinh-2
  • Phat xit Duc len ke hoach diet chung nguoi Do Thai trong bao lau?-Hinh-3
  • Phat xit Duc len ke hoach diet chung nguoi Do Thai trong bao lau?-Hinh-4
  • Phat xit Duc len ke hoach diet chung nguoi Do Thai trong bao lau?-Hinh-5
  • Phat xit Duc len ke hoach diet chung nguoi Do Thai trong bao lau?-Hinh-6
  • Phat xit Duc len ke hoach diet chung nguoi Do Thai trong bao lau?-Hinh-7
  • Phat xit Duc len ke hoach diet chung nguoi Do Thai trong bao lau?-Hinh-8
  • Phat xit Duc len ke hoach diet chung nguoi Do Thai trong bao lau?-Hinh-9
  • Phat xit Duc len ke hoach diet chung nguoi Do Thai trong bao lau?-Hinh-10
Tâm Anh (theo History)