Nóng: Tìm thấy thùng sắt chứa 4 tấn vàng của Đức quốc xã

Một đội tìm kiếm có tên là Silesian Bridge Foundation tuyên bố tìm thấy một thùng sắt chứa 4 tấn vàng của Đức quốc xã tại một cung điện ở Ba Lan.

  • Nong: Tim thay thung sat chua 4 tan vang cua Duc quoc xa
  • Nong: Tim thay thung sat chua 4 tan vang cua Duc quoc xa-Hinh-2
  • Nong: Tim thay thung sat chua 4 tan vang cua Duc quoc xa-Hinh-3
  • Nong: Tim thay thung sat chua 4 tan vang cua Duc quoc xa-Hinh-4
  • Nong: Tim thay thung sat chua 4 tan vang cua Duc quoc xa-Hinh-5
  • Nong: Tim thay thung sat chua 4 tan vang cua Duc quoc xa-Hinh-6
  • Nong: Tim thay thung sat chua 4 tan vang cua Duc quoc xa-Hinh-7
  • Nong: Tim thay thung sat chua 4 tan vang cua Duc quoc xa-Hinh-8
  • Nong: Tim thay thung sat chua 4 tan vang cua Duc quoc xa-Hinh-9
  • Nong: Tim thay thung sat chua 4 tan vang cua Duc quoc xa-Hinh-10
Tâm Anh (theo DM)