Quân Đức quốc xã không thể chọc thủng phần biên giới nào của Liên Xô?

Từ tháng 6/1941, quân đội Đức quốc xã tấn công Liên Xô. Sau vài tuần, lực lượng phát xít Đức vượt qua phần lớn biên giới Liên Xô, trừ một đoạn ở cực Bắc.

  • Quan Duc quoc xa khong the choc thung phan bien gioi nao cua Lien Xo?
  • Quan Duc quoc xa khong the choc thung phan bien gioi nao cua Lien Xo?-Hinh-2
  • Quan Duc quoc xa khong the choc thung phan bien gioi nao cua Lien Xo?-Hinh-3
  • Quan Duc quoc xa khong the choc thung phan bien gioi nao cua Lien Xo?-Hinh-4
  • Quan Duc quoc xa khong the choc thung phan bien gioi nao cua Lien Xo?-Hinh-5
  • Quan Duc quoc xa khong the choc thung phan bien gioi nao cua Lien Xo?-Hinh-6
  • Quan Duc quoc xa khong the choc thung phan bien gioi nao cua Lien Xo?-Hinh-7
  • Quan Duc quoc xa khong the choc thung phan bien gioi nao cua Lien Xo?-Hinh-8
  • Quan Duc quoc xa khong the choc thung phan bien gioi nao cua Lien Xo?-Hinh-9
  • Quan Duc quoc xa khong the choc thung phan bien gioi nao cua Lien Xo?-Hinh-10
Tâm Anh (theo RBTH)