Bật nắp quan tài, hoảng hồn 46 hài cốt “mỹ nhân” thi nhau... phát sáng

Một ngôi mộ cổ 2.500 tuổi tình cờ được phát hiện khi các công nhân làm đường cao tốc ở Giang Tây, Trung Quốc. Khi mở nắp quan tài, giới khảo cổ kinh ngạc nhận ra 46 hài cốt phụ nữ phát sáng kỳ quái.

  • Bat nap quan tai, hoang hon 46 hai cot
  • Bat nap quan tai, hoang hon 46 hai cot
  • Bat nap quan tai, hoang hon 46 hai cot
  • Bat nap quan tai, hoang hon 46 hai cot
  • Bat nap quan tai, hoang hon 46 hai cot
  • Bat nap quan tai, hoang hon 46 hai cot
  • Bat nap quan tai, hoang hon 46 hai cot
  • Bat nap quan tai, hoang hon 46 hai cot
  • Bat nap quan tai, hoang hon 46 hai cot
  • Bat nap quan tai, hoang hon 46 hai cot
Tâm Anh (TH)