Bất ngờ chân dung kẻ thù đặc biệt nhất đời Thành Cát Tư Hãn

Theo ghi chép, Thành Cát Tư Hãn có một người bạn thân tên Jamukha. Hai người chơi với nhau từ thuở nhỏ nhưng một sự kiện xảy ra khiến họ "trở mặt thành thù".

  • Bat ngo chan dung ke thu dac biet nhat doi Thanh Cat Tu Han
  • Bat ngo chan dung ke thu dac biet nhat doi Thanh Cat Tu Han-Hinh-2
  • Bat ngo chan dung ke thu dac biet nhat doi Thanh Cat Tu Han-Hinh-3
  • Bat ngo chan dung ke thu dac biet nhat doi Thanh Cat Tu Han-Hinh-4
  • Bat ngo chan dung ke thu dac biet nhat doi Thanh Cat Tu Han-Hinh-5
  • Bat ngo chan dung ke thu dac biet nhat doi Thanh Cat Tu Han-Hinh-6
  • Bat ngo chan dung ke thu dac biet nhat doi Thanh Cat Tu Han-Hinh-7
  • Bat ngo chan dung ke thu dac biet nhat doi Thanh Cat Tu Han-Hinh-8
  • Bat ngo chan dung ke thu dac biet nhat doi Thanh Cat Tu Han-Hinh-9
  • Bat ngo chan dung ke thu dac biet nhat doi Thanh Cat Tu Han-Hinh-10
Tâm Anh (theo Grunge)