Bất ngờ mối "lương duyên" của Vua Bảo Đại và con số 13

Google News

Vua Bảo Đại là vị vua cuối cùng của triều đại nhà Nguyễn và cũng là vị hoàng đế cuối cùng của chế độ quân chủ trong lịch sử Việt Nam. Cuộc đời ông hoàng này có nhiều sự kiện liên quan đến con số 13.

  • Bat ngo moi
  • Bat ngo moi
  • Bat ngo moi
  • Bat ngo moi
  • Bat ngo moi
  • Bat ngo moi
  • Bat ngo moi
  • Bat ngo moi
  • Bat ngo moi
  • Bat ngo moi
Tâm Anh (TH)