Bên trong hầm ngầm bị lãng quên từ thời Chiến tranh Lạnh

Tâm Anh (theo Daily Mail) -

(Kiến Thức) - Được xây dựng năm 1958, hầm ngầm bị lãng quên từ thời Chiến tranh Lạnh ngừng sử dụng từ năm 1991 và bị cỏ dại mọc kín lối vào.

  • Ben trong ham ngam bi lang quen tu thoi Chien tranh Lanh
  • Ben trong ham ngam bi lang quen tu thoi Chien tranh Lanh-Hinh-2
  • Ben trong ham ngam bi lang quen tu thoi Chien tranh Lanh-Hinh-3
  • Ben trong ham ngam bi lang quen tu thoi Chien tranh Lanh-Hinh-4
  • Ben trong ham ngam bi lang quen tu thoi Chien tranh Lanh-Hinh-5
  • Ben trong ham ngam bi lang quen tu thoi Chien tranh Lanh-Hinh-6
  • Ben trong ham ngam bi lang quen tu thoi Chien tranh Lanh-Hinh-7
  • Ben trong ham ngam bi lang quen tu thoi Chien tranh Lanh-Hinh-8
  • Ben trong ham ngam bi lang quen tu thoi Chien tranh Lanh-Hinh-9
  • Ben trong ham ngam bi lang quen tu thoi Chien tranh Lanh-Hinh-10