Bên trong khu mua sắm sang chảnh nhất Moscow năm 1985

Khám phá không gian đẹp lung linh cùng những mặt hàng hấp dẫn trong GUM, khu bách hóa tổng hợp lớn nhất Liên Xô ở thành phố Moscow năm 1985.

  • Ben trong khu mua sam sang chanh nhat Moscow nam 1985
  • Ben trong khu mua sam sang chanh nhat Moscow nam 1985-Hinh-2
  • Ben trong khu mua sam sang chanh nhat Moscow nam 1985-Hinh-3
  • Ben trong khu mua sam sang chanh nhat Moscow nam 1985-Hinh-4
  • Ben trong khu mua sam sang chanh nhat Moscow nam 1985-Hinh-5
  • Ben trong khu mua sam sang chanh nhat Moscow nam 1985-Hinh-6
  • Ben trong khu mua sam sang chanh nhat Moscow nam 1985-Hinh-7
  • Ben trong khu mua sam sang chanh nhat Moscow nam 1985-Hinh-8
  • Ben trong khu mua sam sang chanh nhat Moscow nam 1985-Hinh-9
T.B (tổng hợp)