Bí mật nhân tình bị hành quyết cùng nhà độc tài Benito Mussolini

Sau khi thất thế, nhà độc tài Benito Mussolini bỏ trốn khỏi Italy cùng với nhân tình Clara Petacci và một số thân tín. Về sau, Clara Petacci bị xử tử cùng với Mussolini. Người phụ nữ được Mussolini dắt theo bỏ trốn gây nhiều tò mò.

  • Bi mat nhan tinh bi hanh quyet cung nha doc tai Benito Mussolini
  • Bi mat nhan tinh bi hanh quyet cung nha doc tai Benito Mussolini-Hinh-2
  • Bi mat nhan tinh bi hanh quyet cung nha doc tai Benito Mussolini-Hinh-3
  • Bi mat nhan tinh bi hanh quyet cung nha doc tai Benito Mussolini-Hinh-4
  • Bi mat nhan tinh bi hanh quyet cung nha doc tai Benito Mussolini-Hinh-5
  • Bi mat nhan tinh bi hanh quyet cung nha doc tai Benito Mussolini-Hinh-6
  • Bi mat nhan tinh bi hanh quyet cung nha doc tai Benito Mussolini-Hinh-7
  • Bi mat nhan tinh bi hanh quyet cung nha doc tai Benito Mussolini-Hinh-8
  • Bi mat nhan tinh bi hanh quyet cung nha doc tai Benito Mussolini-Hinh-9
  • Bi mat nhan tinh bi hanh quyet cung nha doc tai Benito Mussolini-Hinh-10
Tâm Anh (theo Grunge)