Bồi hồi ngắm Hải Phòng xưa qua ống kính Võ An Ninh

Cùng xem loạt ảnh cực kỳ sinh động về Hải Phòng đầu thập niên 1950 do nhiếp ảnh gia lão thành Võ An Ninh thực hiện vào buổi đầu sự nghiệp, khi ông làm phóng viên ảnh cho Sở Kiểm lâm Hà Nội thời Pháp thuộc.

 • Boi hoi ngam Hai Phong xua qua ong kinh Vo An Ninh
 • Boi hoi ngam Hai Phong xua qua ong kinh Vo An Ninh-Hinh-2
 • Boi hoi ngam Hai Phong xua qua ong kinh Vo An Ninh-Hinh-3
 • Boi hoi ngam Hai Phong xua qua ong kinh Vo An Ninh-Hinh-4
 • Boi hoi ngam Hai Phong xua qua ong kinh Vo An Ninh-Hinh-5
 • Boi hoi ngam Hai Phong xua qua ong kinh Vo An Ninh-Hinh-6
 • Boi hoi ngam Hai Phong xua qua ong kinh Vo An Ninh-Hinh-7
 • Boi hoi ngam Hai Phong xua qua ong kinh Vo An Ninh-Hinh-8
 • Boi hoi ngam Hai Phong xua qua ong kinh Vo An Ninh-Hinh-9
 • Boi hoi ngam Hai Phong xua qua ong kinh Vo An Ninh-Hinh-10
 • Boi hoi ngam Hai Phong xua qua ong kinh Vo An Ninh-Hinh-11
 • Boi hoi ngam Hai Phong xua qua ong kinh Vo An Ninh-Hinh-12
 • Boi hoi ngam Hai Phong xua qua ong kinh Vo An Ninh-Hinh-13
 • Boi hoi ngam Hai Phong xua qua ong kinh Vo An Ninh-Hinh-14
 • Boi hoi ngam Hai Phong xua qua ong kinh Vo An Ninh-Hinh-15
 • Boi hoi ngam Hai Phong xua qua ong kinh Vo An Ninh-Hinh-16
 • Boi hoi ngam Hai Phong xua qua ong kinh Vo An Ninh-Hinh-17
 • Boi hoi ngam Hai Phong xua qua ong kinh Vo An Ninh-Hinh-18
 • Boi hoi ngam Hai Phong xua qua ong kinh Vo An Ninh-Hinh-19
 • Boi hoi ngam Hai Phong xua qua ong kinh Vo An Ninh-Hinh-20
T.B (tổng hợp)