Campuchia trước 1975 qua ảnh màu tuyệt đẹp của tạp chí Life

(Kiến Thức) - Toàn cảnh Hoàng cung ở Phnom Penh, bên trong khu đền Angkor Wat, giờ chơi tại một ngôi trường vùng nông thôn... là loạt ảnh đặc sắc về Campuchia trước 1975 do phóng viên tạp chí Life thực hiện.

  • Campuchia truoc 1975 qua anh mau tuyet dep cua tap chi Life
  • Campuchia truoc 1975 qua anh mau tuyet dep cua tap chi Life-Hinh-2
  • Campuchia truoc 1975 qua anh mau tuyet dep cua tap chi Life-Hinh-3
  • Campuchia truoc 1975 qua anh mau tuyet dep cua tap chi Life-Hinh-4
  • Campuchia truoc 1975 qua anh mau tuyet dep cua tap chi Life-Hinh-5
  • Campuchia truoc 1975 qua anh mau tuyet dep cua tap chi Life-Hinh-6
  • Campuchia truoc 1975 qua anh mau tuyet dep cua tap chi Life-Hinh-7
  • Campuchia truoc 1975 qua anh mau tuyet dep cua tap chi Life-Hinh-8
  • Campuchia truoc 1975 qua anh mau tuyet dep cua tap chi Life-Hinh-9
  • Campuchia truoc 1975 qua anh mau tuyet dep cua tap chi Life-Hinh-10
T.B (tổng hợp)