Cận cảnh ba pho tượng cổ quý giá nhất ba miền Bắc - Trung - Nam

Google News

Được công nhận là Bảo vật quốc gia, những bức tượng này mang giá trị nghệ thuật đặc sắc, đại diện cho những nền văn hóa lớn hiện diện ở ba miền Việt Nam trong những giai đoạn lịch sử khác nhau.

 • Can canh ba pho tuong co quy gia nhat ba mien Bac - Trung - Nam
 • Can canh ba pho tuong co quy gia nhat ba mien Bac - Trung - Nam-Hinh-2
 • Can canh ba pho tuong co quy gia nhat ba mien Bac - Trung - Nam-Hinh-3
 • Can canh ba pho tuong co quy gia nhat ba mien Bac - Trung - Nam-Hinh-4
 • Can canh ba pho tuong co quy gia nhat ba mien Bac - Trung - Nam-Hinh-5
 • Can canh ba pho tuong co quy gia nhat ba mien Bac - Trung - Nam-Hinh-6
 • Can canh ba pho tuong co quy gia nhat ba mien Bac - Trung - Nam-Hinh-7
 • Can canh ba pho tuong co quy gia nhat ba mien Bac - Trung - Nam-Hinh-8
 • Can canh ba pho tuong co quy gia nhat ba mien Bac - Trung - Nam-Hinh-9
 • Can canh ba pho tuong co quy gia nhat ba mien Bac - Trung - Nam-Hinh-10
 • Can canh ba pho tuong co quy gia nhat ba mien Bac - Trung - Nam-Hinh-11
 • Can canh ba pho tuong co quy gia nhat ba mien Bac - Trung - Nam-Hinh-12
Quốc Lê