Cân Đẩu Vân của Tôn Ngộ Không thất thủ trước cao thủ nào?

Google News

Trong "Tây du ký", Phật Tổ Như Lai đã sử dụng một phép thuật đặc biệt để khắc chế cân đẩu vân của Tôn Ngộ Không. Theo đó, Mỹ Hầu Vương không thể thoát khỏi bàn tay của Phật Tổ Như Lai.

  • Can Dau Van cua Ton Ngo Khong that thu truoc cao thu nao?
  • Can Dau Van cua Ton Ngo Khong that thu truoc cao thu nao?-Hinh-2
  • Can Dau Van cua Ton Ngo Khong that thu truoc cao thu nao?-Hinh-3
  • Can Dau Van cua Ton Ngo Khong that thu truoc cao thu nao?-Hinh-4
  • Can Dau Van cua Ton Ngo Khong that thu truoc cao thu nao?-Hinh-5
  • Can Dau Van cua Ton Ngo Khong that thu truoc cao thu nao?-Hinh-6
  • Can Dau Van cua Ton Ngo Khong that thu truoc cao thu nao?-Hinh-7
  • Can Dau Van cua Ton Ngo Khong that thu truoc cao thu nao?-Hinh-8
  • Can Dau Van cua Ton Ngo Khong that thu truoc cao thu nao?-Hinh-9
  • Can Dau Van cua Ton Ngo Khong that thu truoc cao thu nao?-Hinh-10
Tâm Anh (TH)